Promont Komerc

Najnovije

EXTRA PONUDA !!!

CETUS 4x14W

2660.00 RSD

     cetus t5 
    Za više infomacija obratite se Vašem komercijalisti
    Detaljnu brošuru možete preuzeti ovdePromont Katalog 2011

katalog

 

Preuzimanje

Novosti

Click on the slide!

TEM Touch

Revolucija u regulaciji svetla...

Prvi dimer na svetu za dimovanje nedimabilnih kompakt štedljivih izvora svetla

Opširnije...
Click on the slide!

LED panik

Nova LED panik lampa! Elegantna , dekorativna,malih dimenzija, sa mogućnošću podešavanja jačine osvetljaja pomoću daljinskog upravljača

Opširnije...
Click on the slide!

TEM Pure

TEM Pure Brošura

TEM Čatež je izbacio novu liniju proizvoda, pod nazivom Pure. Liniju karakteriše upotreba prirodnih materijala, kao što su metal, staklo i drvo.

Opširnije...
Click on the slide!

Light Magazine

Novi broj

Novi broj Light Magazina donosi nove zanimljivosti.

Opširnije...
Click on the slide!

Promont Katalog

Novi katalog za 2010

Promont Light katalog za 2010.god

Opširnije...

U fokusu

LED it shine! GE_LED_Retrofit_Lamps
GE-ovа inovаtivnа retrofit LED rešenjа nude znаčаjne mogućnosti zа smаnjenje potrošnje energije i troškovа održаvаnjа u аplikаcijаmа gde je visok kvаlitet svetlosti neophodan.
Opširnije...

Promont Komerc Nis, Niš, Osvetljenje, cenovnik, distributer, Dimitrija Tucovića bb, General Electrics, Light Magazine, Fluoroscentne svetiljke, Fluo, Promont, Varta, TEM, Megaman, Olympa electronics, Vossloh Schwabe, Sylvania, Atra, Commel, Opal, Atesti, Brendovi, Transport, Promont Katalog, LED, fluoroscento osvetljenje, osvetljenje, rasveta, svetlo, svetiljka, fluo, sijalica, halogena, LED, promont, osigurac, reflektor, plafonjere, cenovnik, prigusnica, panik, prekidaci

Promont Komerc Nis, Niš, Osvetljenje, cenovnik, distributer, Dimitrija Tucovića bb, General Electrics, Light Magazine, Fluoroscentne svetiljke, Fluo, Promont, Varta, TEM, Megaman, Olympa electronics, Vossloh Schwabe, Sylvania, Atra, Commel, Opal, Atesti, Brendovi, Transport, Promont Katalog, LED, fluoroscento osvetljenje, osvetljenje, rasveta, svetlo, svetiljka, fluo, sijalica, halogena, LED, promont, osigurac, reflektor, plafonjere, cenovnik, prigusnica, panik, prekidaci

Promont Komerc Nis, Niš, Osvetljenje, cenovnik, distributer, Dimitrija Tucovića bb, General Electrics, Light Magazine, Fluoroscentne svetiljke, Fluo, Promont, Varta, TEM, Megaman, Olympa electronics, Vossloh Schwabe, Sylvania, Atra, Commel, Opal, Atesti, Brendovi, Transport, Promont Katalog, LED, fluoroscento osvetljenje, osvetljenje, rasveta, svetlo, svetiljka, fluo, sijalica, halogena, LED, promont, osigurac, reflektor, plafonjere, cenovnik, prigusnica, panik, prekidaci

Dobrodošli na novu PROMONT prezentaciju

Preduzeće Promont Komerc je osnovano 24.03.1992. god. Od samog početka težnja je na kvalitetu i fer poslovanju. Takav odnos prema poslu doprineo je da se danas, devetnaest godina kasnije, poštovanjem svakog poslovnog partnera i zapošljavanjem visokoškolovanog kadra, Promont Komerc nalazi medju najznačajnim preduzećima u oblasti elektromaterijala na tržištu Srbije.

Preduzeće ima poverenje više svetskih firmi čiji se proizvodi distribuiraju na teritoriji Srbije.

Opširnije...

Šta bi rekao Edison?

fluoge

Kla­sičnim si­ja­li­ca­ma je, ka­žu, od­zvo­ni­lo – tre­ba ih za­me­ni­ti fluoroscentnim šte­dlji­vim si­ja­li­ca­ma, ili, ako že­li­te naj­bo­lje re­še­nje, LED o­sve­tlje­njem. U čemu je, zapra­vo, ra­zli­ka i ka­ko u ra­fu punom si­ja­li­ca iza­bra­ti ono što vam naj­vi­še od­go­va­ra?  

Od prve Edi­so­no­ve si­ja­li­ce sa uža­re­nim u­glje­nim šta­pićem pa do da­nas ma­lo šta se pro­me­ni­lo u na­šim po­ku­ša­ji­ma da o­svo­ji­mo noć. Tek je u po­sle­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na po­lu­pro­vo­dnička tehno­lo­gi­ja po­nu­di­la re­vo­lu­ci­onar­an i nov način pre­tva­ra­nja elek­trične ener­gi­je u sve­tlo­snu. Svi su i­zgle­di da će sve­tleća di­oda (ili LED, Light Emitting Diode) pos­ta­ti i­zvor sve­tla bu­dućnos­ti.

Opširnije...

Svetlost kao bitan element u dizajnu enterijera

Svetlost u svim njenim formamama, prigušena, smirujuća, prenaglašena ili napadna, igra važnu ulogu u dizajnu enterijera. Osvetljavanje na nov i drugačiji način, svetlost koja je sposobna da objektima i ambijentu daje posebne vrednosti.

Pri uređivanju prostora treba imati u vidu tri funkcije svetla: 1.svetlost koja generalno osvetljava ambijent 2. naglašena svetlost, koja izaziva pažnju, koja odvaja i ističe 3. svetlost koja  koja privlači i odbija, i postaje informacija sama za sebe.

Svaka od pomenutih funkcija, za sebe ili njihovom kombinacijom, daje posebne efekte i željeni kvalitet prostoru, koji je još više izražen ako svetlost dolazi iz dizajniranih stonih i zidnih lampi, lustera, dekorativnih farova.

U zavisnosti od toga kakav efekat želite da postignete, možete koristiti direktno osvetljenje, gde je izvor svetlosti usmeren direktno na predmet koji treba da se istakne ili mesto koje treba da osvetli. Direktno osvetljenje je jako, stvara igru senki. Ako želite da stvorite određenu atmosferu možete koristiti zidne ili podne lampe usmerene ka plafonu ili zidu, čime se svetlost odbija od tih površina. Takva vrsta osvetljenja predstavlja indirektno osvetljenje.

Svetlost se ne vezuje za mesto, prisutna je svuda, u dnevnim, dečijim, spavaćim sobama, kuhinjama, kupatilima, u javnim ustanovama, kancelarijama, restoranima.

Opširnije...

Promont Brands Virtuelni sajam General Electric Vossloh schwabe TEM Sylvania Olympia Electronics Opal Obo bettermann Varta Pekom Mareli

Brendovi TrevosBrightAling Conel